رومی در آینه تصویر
Date:1395/4/31 Visitor: 3086


در تاریخ اول و دوم ژوئن در تالار رسمی دانشگاه صوفیه، خانم سروناز پریشانزاده نمایشگاهی از آثار دانشجویان خود از دانشگاه سوره تهران را برگزار کرد. در توضیح این نمایشگاه اینگونه آمده است:"در بررسی سابقۀ تاریخی نگارگری در قرون گذشته و تصویرسازی امروزی، نسخه های مصوری که بر اساس غزلیات مولانا مصور شده باشند دیده نمی شود. انتزاعی بودن مفاهیم و چند لایه بودن معانی  غزلیات مولانا از جمله عوامل بازدارندۀ نگارگران در اعصارگذشته وتصویرگران معاصر برای به تصویر درآوردن اشعار مولانا بوده است. غزلیات وی در مقایسه با خمسۀ نظامی و شاهنامۀ فردوسی که متونی روایی هستند و تصاویری عینی از رویدادها و وقایع را در ذهن تصویرگر تجسم می بخشند، دارای زیرساخت هایی است که درک و دریافت آن بدون شناختِ نشانه های معنایی امکان پذیر نمی باشد. .مجموعۀ حاضر را می توان تنها مجموعۀ مصور غزلیات شمس دانست که بر اساس متدولوژی مفهوم سازی اشعار مولانا توسط اینجانب، دکتر سروناز پریشانزاده  به عنوان مدیر هنری و استاد راهنمای این مجموعه  و تصویرسازی سیزده نفر از کارشناسان ارشد رشتۀ تصویرگری انجام شده است.در این مجموعه غزلیاتِ مولانا بر حسب استعاره های تکرار شونده در سطح غزلیات به چهار گروهِ دریا، باغ، نور و موسیقی تقسیم بندی شده است و برای هر گروه بر اساس مفاهیم موجود در غزل، ترجمان تصویری صورت گرفته است. نکتۀ حائز اهمیت این مجموعه علاوه بر رویکرد مفهومی تصاویر، زیبایی شناسی و تنوع تکنیک های بکار رفته در آن است."این مراسم در چهارچوب برنامه های جانبی همایش بین المللی " ایران و اروپا در آینه تاریخ" بود که توسط مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی با همکاری بخش ایرانشناسی دانشگاه صوفیه، انجمن دوستداران زبان و فرهنگ فارسی در بلغارستان و آکادمی علوم بلغارستان  در تاریخ 14 و 15 خرداد 1395 در شهر صوفیه برگزار شد.