نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
Date:1396/7/2 Visitor: 4677
برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


به ابتکار مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی در دانشگاه صوفیه کشور بلغارستان گرد هم آمدند و در خصوص امکان همکاری های مشترک در حوزه مطالعات ایران به تبادل نظر پرداختند.این نشست با حضور مدیران مراکز و دپارتمان های ایران شناسانی در دانشگاه های بالکان و اروپای مرکزی و نمایندگانی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران در تاریخ 16  و 17 سپتامبر (25 و 26 شهریور) به همت مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی (IBCE) و با همکاری دانشگاه صوفیه "کلیمنت اخریدسکی مقدس" و دانشگاه علامه طباطبائی برگزار ‌شد.به گزارش دبیرخانه مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی، این نشست که همزمان با  مراسم اختتامیه نخستین دوره آموزشی ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی برگزار گردید در راستای آشنائی هر چه بیشتر ایرانشناسان اروپائی با یکدیگر و بستر سازی برای انجام همکاری های علمی هرچه بیشتر میان آنان انجام و مقرر شد  از این پس به با محوریت مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی و با همکاری دانشگاه های معتبر اروپایی صورت سالانه و دوره ای ادامه پیدا خواهد کرد .در این مراسم مهمانان در سه نشست به تبادل نظر پرداختند:نشست نخست: آشنایی با مراکز ایرانشناسی در منطقهنشست دوم: بررسی زمینه های همکاری دانشگاهی و پژوهشی چند جانبه با دانشگاه ها و موسسات ایرانینشست سوم:  بررسی توان سنجی مراکز و ارائه برنامه های پیشنهادی برای همکاری های مشترک.در ادامه شرکت کنندگان ضمن تقدیر از ابتکار مرکز در برگزاری این نشست توافق کردند مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی به عنوان بازوی اجرائی این هیات پیگیر به انجام رسیدن مصوبات جلسه باشد.در پایان مهمانان شرکت کننده در نشستی مشترک با دانش آموختگان نخستین دوره آموزشی ایرانشناسی تابستانی  در منطقه  ضمن آشنائی با یکدیگر به ارزیابی دروس ارائه شده پرداختند و گواهینامه های شرکت در دوره توسط مدیران مرکز و دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه صوفیه به دانش آموختگان ارائه شد.