مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
تماس با ما
-(17 Body)  Print

  آدرس پست الکترونیک:office@cibce.org

https://www.facebook.com/cibce.org

 
تماس با مدیر اجرائی:
 تلفن تماس: 636-855-877 359+
 
 
 دفتر مرکزی: بلغارستان، صوفیه
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن