مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
منشورات
-(16 Body)  Print

مجموعه مقالات همایش: ایران و بلغارستان در آینه تاریخ

مجموعه مقالات همایش: ایران و بالکان در آینه تاریخ ( انگلیسی و بلغاری)

طب باستانی ایران: سنت پزشکی اوستایی و شباهت های آن با طب سنتی بلغارستان، دکتر اسلاویان استویلف

مجموعه مقالات همایش: ایران و بالکان در آینه تاریخ ( فارسی)

زیج یمینی

فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی صوفیه، دکتر علیرضا پورمحمد

تاریخ اسلاو-بلغارها

مجموعه مقالات همایش " نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی"

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن