مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
همايش ها
-(23 Body)  Print

همایش بین المللی ایران و بلغارستان در آینه تاریخ 2012

همایش بین المللی ایران و اروپا در آینه تاریخ 2014

همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی 2016

همایش بین المللی ایران و جهان در آینه تاریخ 2018

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن