مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Organization managers
-(13 Body) 
عباس ملکي

عضو عضو هيئت مديره
Education:دکتري Birth Place :تهران
Birth Date :1336

تحصيلات:

كارشناسي مهندسي مكانيك، دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1364

كارشناسي ارشد، مديريت صنايع، دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1374

دكترا، مديريت استراتژيك، دانشگاه عالي علوم استراتژیک، تهران، 1382

دوره پسادکتری، مدیریت امنیت انرژی، مرکز علوم و روابط بین الملل بلفر، مدرسه حکومت کندی، دانشگاه هاروارد، 87-1386

فلوشیپ مرکز مطالعات بین المللی انستیتو فنآوری ماساچوست (ام آی تی)، 1391

دكتراي افتخاري، آكادمي علوم قزاقستان، آستانه، 1376

 

 

فعاليت هاي آموزشي:

▫                       دانشیار سیاستگذاری انرژی، گروه سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف    http://sharif.edu/~maleki

▫                       مدرس، سیاستگذاری انرژی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی انرژی، نیمسال اول 89-1388، نیم سال دوم 90-1389، نیم سال اول 92-1391، نیم سال اول 93-1392، نیم سال اول 94-1393 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیم سال دوم 94-1393

▫                       مدرس، آینده پژوهی و انرژی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی انرژی، نیم سال اول 90-1389، نیم سال دوم 92-1391، نیم سال دوم 93-1392، نیم سال دوم 94-1393

▫                       مدرس، امنیت انرژی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی انرژی، نیم سال اول 89-1388، نیم سال دوم 92-1391

▫                       مدرس، مبانی اقتصاد با تکیه بر موارد انرژی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی انرژی، نیمسال اول 89-1388، نیمسال اول 90-1389، نیم سال اول 92-1391، نیم سال اول 93-1392

▫                       مدرس درس نفت و سیاست خارجی، دوره دکترا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی 94-1393

▫                       مدرس، اقتصاد منابع پایان پذیر، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شریف، ترم دوم 88-1387 و ترم دوم 89-1388

▫                       مدرس، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی شریف، 90-1380

▫                       مدرس، انقلاب اسلامی، دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی شریف، 1392-1382

▫                       مدرس، اندیشه سیاسی امام خمینی، 1389-1387

▫                       مدرس، مدیریت استراتژیک، دوره کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی، ترم اول 85-1384

▫                       مدرس: برنامه ریزی مبتنی بر سناریو، دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی، تابستان 1384،

▫                       مدرس: مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيك، دوره كارشناسي ارشد MBA، دانشگاه صنعتي شريف، نيمسال دوم 83-1382 و نيمسال اول 84-1383

▫                       مدرس: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، دوره كارشناسي ارشد، دانشكده روابط بين الملل، نيمسال اول و دوم 83-1382 و نيمسال اول 84-1383

▫                       مدرس: تصميم گيري در سياست خارجي ايران بزبان انگليسي، دوره كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي، دانشكده روابط بين الملل، نيمسال دوم 83-1382 و نیم سال دوم 84-1383.

▫                       مدرس، مطالعه محيط بين المللي: همسايگان ايران، دوره دكتراي دانشگاه عالي دفاع ملي، نيمسال اول 84-1383 و نیمسال اول 85-1384

▫                       مدرس، مطالعه محيط بين المللي: کشورهای تاثیرگذار، دوره دكتراي دانشگاه عالي دفاع ملي، نيمسال دوم 84-1383 و نیمسال اول 85-1384

▫                       مدرس: مفاهیم مرتبط با تصمیم گیری و اجرای آن، شرکت راهبران پتروشیمی،  1383، www.rahbaran-ir.com

▫                       مدرس: مفهوم تغییر استراتژیک و اجرای آن، سازمان مدیریت صنعتی، 1383، www.imi.ir

▫                       مدرس: سياست خارجي ايران، دوره كارشناسي، دانشكده شهيد محلاتي قم، 1380.

▫                       مدرس، دوره مهارت هاي ديپلماتيك "سناريو سازي در سياست خارجي"،  اداره كل آموزش وزارت امور خارجه، شهريور 1383 و آبان 1384، http://sharif.edu/~maleki   

 

مشاغل فعلي:

      ü        رئيس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر، www.caspianstudies.com

      ü        معاون فرهنگی و امور بین الملل، دانشگاه صنعتی شریف

      ü        رئیس هیئت مدیره کشتیرانی دریای خزر، http://www.khazarshipping.com

      ü        عضو هیئت مدیره پژوهشکده سیاست گذاری علم، فنآوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، http://ristip.com

      ü        عضو هیئت امنای دانشگاه معارف اسلامی،  http://maaref.ac.ir

      ü        عضو شورای علمی مجله راهبرد یاس، www.tsrc.ir

      ü        محقق ارشد، برنامه امنیت بین الملل، مرکز علوم و روابط بین الملل بلفر، مدرسه حکومت کندی، دانشگاه هاروارد، http://belfercenter.ksg.harvard.edu

      ü        عضو شورای سیاستگذاری، فصلنامه روابط خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، http://www.isrjournals.ir/fa/executive-board.html

      ü        عضو شورای مشاوران مجله مطالعات ایرانی امور خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، (بزبان انگلیسی)   http://www.isrjournals.ir/en/executive-board.html

      ü        عضو شورای سردبیری مجله آسیای مرکزی و قفقاز، مرکز مطالعات سیاسی و اجتماعی، سوئد، www.ca-c.org

      ü        عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، http://www.maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_QuarterlyAllList&ID=2

 

مشاغل قبلي:

      ü        عضو شورای موضوعات جهانی وابسته به مجمع اقتصادی جهانی (داووس)، 92-1390 www.weforum.org

      ü        معاون پژوهشهای بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک، 94-1393

      ü        مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، 89-1382

      ü        عضو دفتر مشاورت مقام معظم رهبري در امور بين المللي، 1376 تا 1382

      ü        مدير عامل دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1365 تا 1379

      ü        مشاور رئيس صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1376 تا 1381

      ü        مدير اداره قيمت گذاري نفت خام، شركت ملي نفت ايران، 1360 تا 1364

      ü        بازرس بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، 1359 تا 1364

      ü        عضو هيئت امناي موسسه مطالعاتي بين المللي انرژي، 1372 تا 1376

      ü        مشاور رئيس بانك جهاني در امور خاورميانه و آفريقاي شمالي، 1372 تا 1376

      ü        مديركل دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، 1364 تا 1368

      ü        معاون وزير امور خارجه در امور آموزش و پژوهش، 1368 تا 1376

      ü        سفير فوق العاده و تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران، 1368 تا 1376

      ü        مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376 تا 1379

      ü        مشاور دبير كل مجمع جهاني اهل بيت (ع)، 1378 تا 1380

      ü        مشاور وزير امور خارجه، 1376 تا 1380

      ü        مدير مسئول و سردبير مجله سياست خارجي، 1362 تا 1376

      ü        مدير مسئول و سردبير مجله مطالعات  آسياي مركزي و قفقاز، 1365 تا 1376

      ü        مدير مسئول و سردبير نشريه انگليسي زبان مجله ايراني روابط بين الملل، 1366 تا 1376

      ü        مدير مسئول و سردبير نشريه انگليسي آمودريا، 1370 تا 1376

      ü        عضو شورايعالي گسترش زبان فارسي، 1368 تا 1376

      ü        عضو افتخاري اتحاديه بين المللي تاجيكان جهان، 1370

 

مقالات و كتب:

کتب:

- آینده پژوهی و انرژی، تهران: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1392،

- سیاست گذاری انرژی، تهران: نشر نی، در دست چاپ، شهریور 1393

- انقلاب اسلامی، تئوری و نظریه، قم: موسسه نشر معارف، 1394

- انقلاب اسلامی: دستاوردها، آسیب ها و فرصت ها، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1389

- مقالاتی در باره روابط بین الملل، تهران: موسسه مطالعات دریای خزر، 1381

- سلمان فارسی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، 1376

-Maleki, Abbas & John Tirman; U.S.-Iran Misperceptions, A Dialogue; New York: Bloomsbury Publishing, Feb. 2014, http://www.bloomsbury.com/uk/us-iran-misperceptions-9781623569365/

- Maleki, Abbas & Kaveh Afrasiabi; Reading In Iran Foreign Policy After September 11; New York: Surge Book, 2008, http://www.amazon.com/Reading-Foreign-Policy-After-September/dp/1419656686

 

مقالات:

برای مطالعه جدیدترین مقالات کتب بزبان فارسی به نشانی زیر مراجعه فرمائید.

http://www.caspianstudies.com/Foreignpolicy/my%20new%20article/articles.htm

 

برای مطالعه جدیدترین مقالات و کتب انگلیسی به نشانی زیر مراجعه فرمائید.

http://www.caspianstudies.com/Foreignpolicy/my%20new%20article/articles-%20f.htm

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن