مرکز مطالعات ايران و بالکان
Organization managers
-(4 Body) 
سيد محمد کاظم سجادپور

عضو عضو هيئت مديره
Education:دکتري Birth Place :شيراز
Birth Date :1334

مشخصات تحصيلي

-        ليسانس علوم سياسي- دانشگاه تهران- 1357

-        فوق ليسانس روابط بين الملل- دانشگاه تهران-1360

-        دكتري علوم سياسي- دانشگاه جرج واشنگتن- 1369

-        دوره تحقيقاتي فوق دكتري- دانشگاه هاروارد- 1371

سوابق اداري و اجرايي

-        عضو هيات نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد نيويورك- 1378-1374

-        مدير كل دفتر مطالعات سياسي بين المللي 1383-1378

-        سفير نزد دفتر اروپايي سازمان ملل متحد ژنو- 1386-1383

-        رييس گروه ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي و معاون پژوهشي دانشكده روابط بين الملل 1386 تاكنون

انتشارات

-        7 جلد كتاب در مورد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، جهاني شدن ديپلماسي چندجانبه

-        30 مقاله علمي در مجلات علمي و كتاب هاي روابط بين الملل در داخل و خارج ايران

-        150 مقاله در روزنامه ها، جرايد و مجلات عمومي

-        ستون ثابت و هفتگي با عنوان "سياست خارجي و دنياي پرتلاطم" در صفحه روابط بين الملل روزنامه اطلاعات از دي 1386 تاكنون

سوابق تدريس

-        تدريس در دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده روابط بين الملل، دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه عالي دفاع و واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي در درس هاي اصول روابط بين الملل، سياست بين الملل، تجزيه و تحليل سياست خارجي، امنيت ملي، سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران، تحولات اجتماعي و فرهنگي آمريكا، ايران و همسايگان، روش پژوهش در روابط بين الملل، نظريه هاي روابط بين الملل، شناخت آمريكا

عضويت در مجامع علمي

-        عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

-        عضو هيات تحريريه مجله سياست خارجي

-        عضو هيات تحريريه مجله تاريخ روابط خارجي

-        عضو هيات تحريريه مجله ايراني روابط بين الملل

-        عضو مشاورين مجله مطالعات خاورميانه

-        عضو هيات تحريريه مطالعات آفريقا دانشگاه تربيت مدرس

-        عضو ستاد حقوق بشر

-        عضو مجمع مفهوم سازي حقوق بشر

-        عضو شوراي راهبردي سياست خارجي

-        عضو گروه علوم سياسي كرسي هاي نظريه پردازي

-        عضو گروه غرب شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن