مرکز مطالعات ايران و بالکان
Organization managers
-(8 Body) 
مصطفي ترک زهراني

عضو عضو هيئت مديره
Education:دکتري Birth Place :
Birth Date :1333

ب: سوابق تحصیلی

دکتری روابط بین الملل، تهران1381

فوق لیسانس روابط بین الملل، تربیت مدرس1372

لیسانس کامپیوتر، دانشگاه تگزاس1358

 

ج: سوابق حرفه ای

مسئولیت های اجرایی

نماینده مطالعاتی وزارت خارجه و دستیار نماینده دائم ایران در سازمان ملل1379 - 1383

ریاست دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، وزارت امور خارجه مرداد 83 لغایت تیر ماه 85

استاد دانشکده روابط بین الملل از 1372

بنیان گذار موسسه صلح و امنیت بشری1385

    2.سردبیری نشریات

Iranian journal of foreign affairs مرداد 83 - تیر 85

سیاست خارجی مرداد 83 - تیر 85

ماهنامه رویدادها و تحلیل ها مرداد 83 - تیر 85

مجله آسیای مرکزی و قفقاز مرداد 83 - تیر 85

Amu Darya مرداد 83 - تیر 85

 

گزیده ای از مقالات و کتب منتشره

    1.مقالات

کوتادیی که خاورمیانه را دگرگون ساخت فصلنامه فقه اهل بیت سال دوازدهم شماره 46، تابستان 1385، 260 صفحه

انتخاب مجدد بوش و جمهوری اسلامی ایران فصلنامه سیاست خارجی سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 71)، پاییز1383،340 صفحه

سخن سر دبیر فصلنامه سیاست خارجی شماره 72، ص 10

اندیشه سیاسی علامه طباطبایی علوم سیاسی شماره 1، ص 89

نقش مذهب در ثبات خلیج فارس خلاصه مقالات کنفرانس همکاری های انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز تهران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، موسسه مطالعات بین المللی انرژی

از کشورهای یاغی تا محور اهریمنی: مهار تا حمله پیشگیرانه فصلنامه سیاست خارجی سال شانزهم، بهار 1381، ص 69

تروریسم داخلی و جنگ جدید آمریکا ماهنامه 152، ص 8 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

تحریم اقتصادی ایران: فعالیت جناح اسراییل در آمریکا بولتن 94، ص 58

استراتژی آمریکا و آینده عراق مجله سیاست دفاعی ش 26و27، بهار و تابستان 78

تحریم اقتصادی از نظر تا عمل فصلنامه سیاست خارجی سال یازدهم، شماره 1، بهار 1376

تروریسم دولتی: بهانه تجاوز نظامی آمریکا مجله سیاست دفاعی ش 17 زمستان 75

نظام بین الملل و انقلاب اسلامی ایران فصلنامه راهبرد ش 9، بهار 75

تغییر جو سیاسی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ماهنامه 149، ص 59

آیا آمریکا سیاست خارجی می خواهد؟ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ماهنامه 155، ص 79

کوتادیی که خاورمیانه را دگرگون ساخت فصلنامه سیاست خارجی شماره 74، ص 367

سخن سر دبیر فصلنامه سیاست خارجی سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 72) زمستان 1383، 286 صفحه

"The Coup That Changed the Middle East: Mossadeq v. The CIA in Retrospect" World Policy Journal

June, 2002

    2.کتاب ها

روندهای جدید بین المللی تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات1384. 437 ص.

نظریه های تحریم اقتصادی تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات1376. شش، 301ص.

روابط ایران و آمریکا: ربع قرن جنگ سرد در دست چاپ

 

پژوهشگران برگزیده سال1384

Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن