مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
آنچه را كه با خوشي و لذت آموخته ايم هرگز فراموش نمي كنيم. [سيسرون]
نفرت همان خشم و غضب است كه روي هم انباشته شده است. [سيسرون]
هرگز نمي توان با آدمهاي كوچك كارهاي بزرگ انجام داد. [سيسرون]
اعتراف به ناداني نسبت به چيزي كه نمي دانم مرا شرمگين نمي سازد. [سيسرون]
پاكان و نيكان خوبي را تنها براي خود نمي خواهند و از خودپرستي گريزانند. آنها مي خواهند و مي كوشند كه نيكي سراسر جهان را فرا گيرد؛ يعني همه را دوست مي دارند. [سيسرون]
هرگز به بزرگي نمي رسي اگر در آن راه زحمت بسيار نكشي. [سيسرون]
مرد بزرگ كسي است كه در سينه خود قلبي كودكانه داشته باشد. [سيسرون]
بسا كسان كه در زندگي مورد نفرت و بيزاري بودند ولي پس از مرگ پيشواي اهل دل و محبوب [=دوست داشته شده‌ي] همگان شدند. [سيسرون]
ناچيز شمردن درد و مرگ نخستين وظيفه ي مرد است. [سيسرون]
دوستان حقيقي اگر از ديده بروند از دل نخواهند رفت. [سيسرون]
انجام كارهاي بزرگ تنها بوسيله ي رأي و اراده و مشيت و شور و قدرت و اختيار و آمريت و عقل پخته و رسايي كه زاده ي پيري و تجربت است به مرحله ي اجرا درمي آيد. [سيسرون]
جنگ كشتارگاه كساني است كه همديگر را نمي شناسند به سود كساني است كه يكديگر را مي شناسند اما همديگر را نمي كشند؛ جنگ قوانين را خاموش مي كند. [سيسرون]
اعتراف به ندانستن چيزي كه نمي دانم باعث خجالت و شرم من نمي شود. [سيسرون]
احمق هيچ گاه سعادتمند نمي شود. [سيسرون]
اجر نيكي شما در عمل شما نهفته است. [سيسرون]
براي آنكه عمر طولاني باشد بايد آهسته زندگي كنيم. [سيسرون]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن