مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
مردمان نمي دانند كه چگونه از هم جداشدگي عين به هم پيوستگي است: هماهنگي كششهاي متضاد همچون كمان و چنگ. [هراكليت]
خورشيد هر روز تازه است. [هراكليت]
اگر خوشبختي در خوشي هاي جسماني بود بايد گاوان نر را هنگامي كه ماش سبز براي خوردن مي يابند خوشبخت بخوانند. [هراكليت]
بهترين [ انسان ] از همه چيز براي يك چيز دست مي كشد. [هراكليت]
بسياري از مردم شكم خود را مانند چارپايان پر مي كنند. [هراكليت]
تناقض توافق است و از چيزهاي ناموافق زيباترين هماهنگي پديد مي آيد. [هراكليت]
آنچه ما در بيداري مي بينيم مرگ است اما آنچه كه در خواب مي بينيم روياست. [هراكليت]
نام عدل هم نمي دانستند اگر اين بي عدالتي ها نمي بود. [هراكليت]
آدميان را پس از مرگشان چيزهايي در انتظار است كه نه اميد آن را دارند و نه تصور توانند كرد. [هراكليت]
دانايي يك چيز است دانستن آنچه بر همه فرمانرواست. [هراكليت]
غرورِ سركش را بايد بيشتر از آتش خاموش كرد. [هراكليت]
آدميان در شناسايي چيزهاي آشكار فريب مي خورند. [هراكليت]
افتخارها خدايان و آدميان را برده مي سازد. [هراكليت]
چيزي پايدار نمي ماند مگر دگرگوني. [هراكليت]
دگرگوني قانون جهان است. [هراكليت]
كساني كه دوست دارند خردمند باشند بايد خود را در بسياري زمينه‌ها آگاه سازند. [هراكليت]
اي جويندگان خرد! كاري را بكنيد كه من كرده‌ام؛ در مورد همه چيز پژوهش كنيد. [هراكليت]
هنگامي كه انسان جديت بچه‌ها را در هنگام بازي كسب مي‌كند با جوهره‌ي راستين خويش به نزديكترين فاصله مي‌رسد. [هراكليت]
در يك رودخانه نمي توان دو بار آب تني كرد. [هراكليت]
چيزهايي كه ديده و شنيده و دانسته مي شوند در نظر من بيشترين ارزش را دارند. [هراكليت]
زمان كودكي است كه شاه و وزير بازي مي كند؛ قدرت شاه در دست يك كودك است. [هراكليت]
نزد خدا همه ي چيزها عادلانه و خوب و درست است اما آدمها برخي را درست و برخي را نادرست مي دانند. [هراكليت]
سيرت انسان سرانجام اوست. [هراكليت]
هر جانوري به ضرب چوب به چراگاه رانده مي شود. [هراكليت]
جنگيدن با خواسته ي دل دشوار است. هر چه دل بخواهد به بهاي روح به دست مي آورد. [هراكليت]
Back   1  -  2   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن