مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
كار كنيد تا همه غصه ها و پريشانيهاي خود را فراموش كنيد. [گاليله]
دنيا به حرف كسي گوش مي دهد كه داراي اراده اي قوي است و مي داند كه به كدامين سو مي رود. [گاليله]
قدر زمان حال را بدانيد كه گذشته برنمي گردد و آينده شايد نيايد. [گاليله]
هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانم بياموزم. [گاليله]
آسمان تنها حرارت و باران مهرباني ندارد بلكه آذرخش و سيل هم دارد. [گاليله]
شما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد [بلكه] فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد. [گاليله]
آموزگاران در را باز مي کنند اما اين تويي که بايد وارد شوي. [گاليله]
Back     Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن