مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
SMS System Login


News
فراخوان عضویت

مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی از علاقه مندان و پژوهشگران در سراسر جهان دعوت به عضویت می نماید.

نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی
نخستین نشست مدیران ایرانشناسی در بالکان و اروپای مرکزی

برای نخستین بار مدیران دپارتمان های ایرانشناسی در منطقه بالکان و اروپای مرکزی به دعوت مرکز در دانشگاه صوفیه گرد هم آمدند.


Ready SMS
عبارت جستجو:
در جهان روشنايي هايي وجود دارد كه در عميق ترين ظلمات نهانند. [گاندي]
ما كه آزادي را دوست نداريم نمي توانيم نان آزادي را بخوريم و اگر هم بخوريم آنرا هضم نخواهيم كرد. [گاندي]
در جهان روشنايي هايي وجود دارد كه در عميق ترين ظلمات نهانند. [گاندي]
ما كه آزادي را دوست نداريم نمي توانيم نان آزادي را بخوريم و اگر هم بخوريم آنرا هضم نخواهيم كرد. [گاندي]
شاد كردن قلبي با عمل بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد. [گاندي]
مشتري مهمترين بازديدكننده در محدوده ي ماست. او به كار ما وابسته نيست ما به كار او وابسته هستيم. او مزاحم كار ما نيست هدف كار ماست. او بيگانه در كار ما نيست بلكه بخشي از كار ماست. با انجام كار او لطفي در حق او نمي كنيم؛ اوست كه با فراهم آوردن اين فرصت به ما لطف مي كند. [ماهاتما گاندي]
اگر اراده اي نباشد عشقي در كار نيست. [ماهاتما گاندي.]
اگر خودمان احترام خويش را به كسي ندهيم هيچ كس نمي تواند آن را از ما بگيرد. [گاندي]
انسان ترسو به قدرت متكي بر تعداد مسرور مي شود و انسان شجاع با قدرت متكي بر خود (راستينش) برانگيخته مي شود. [گاندي]
حقيقت داروي تلخي است كه نتايج شيرين دارد. [گاندي]
پيروزي آن نيست كه هرگز زمين نخوري آن است كه بعد از هر زمين خوردني برخيزي. [مهاتما گاندي]
هرگز نمي توانيد با مشت گره كرده دست کسي را به گرمي بفشاريد. [ايندرا گاندي]
قلمرو من عمل من است و كاري را مي كنم كه عقلم حكم مي كند. [گاندي]
بزرگترين پيروزي آن است كه به گونه اي رفتار كنيم تا مبارزان قويتر از آن بشوند كه در شروع كار مبارزه بوده اند. [گاندي]
شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و شكوه آن همچنان در فروتني او جلوه گر است. [گاندي]
اولين تكليف بشر حمايت از افراد ضعيف و جريحه دار نكردن يك وجدان بشري است. [گاندي]
از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار. [گاندي]
نبايد نااميد شويد كه حس بشر دوستي از ميان رفته است. زيرا نوعدوستي مثل اقيانوس است كه اگر چند قطره از آن آلوده گردد تمام آبهاي آن هرگز آلوده نخواهد شد. [گاندي]
دهقان و دهكده اش قادرند جهاني را به زور آزمايي بخوانند. زيرا قانوني كه بر دهقان حكومت مي كند اين است كه او براي دفاع از اعتبار و افتخار زادگاهش حتي مرگ را به آساني تحمل خواهد نمود. [گاندي]
اگر نتوانيم آزاد زندگي كنيم بهتر است با آغوش باز از مرگ استقبال كنيم. [گاندي]
وقتي كساني كه در اطراف من هستند از بي غذايي در حال مرگند جايز است كه من به گرسنگان غذا بدهم. [گاندي]
مايلم كه فرهنگ تمام كشورها آزادانه در اطراف خانه ام بوزد ولي اجازه نمي دهم كه بر اثر وزش چنين نسيمي [ خانه ام ] از جا كنده شود. [گاندي]
راستي نخستين چيزي است كه انسان بايد به جستجوي آن بپردازد. ابزار شناخت راستي همان قدر ساده است كه سخت به نظر مي رسد. [گاندي]
زندگي بيش از شتابي كه دارد با ارزش است. [گاندي]
اگر چيزي نخواهي چيزي به دست نمي آوري. [گاندي]
Back   1  -  2  -  3  -  4   Next
تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن