مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تشكيل بسيج مستضعفين به فرمان "امام خميني"(ره) و روز بسيج (1358ش)


به دنبال پيروزي انقلاب، دست غارتگران استعمارگر از ايران قطع شد و منافع آنان به خطر افتاد. آنان از آن پس براي حفظ منافع خود به فكر مقابله با انقلاب افتاده و عليه آن توطئه كردند. يكي از خطراتي كه انقلاب نوپاي اسلامي را تهديد مي‏كرد، حمله نظامي بود. بنابراين حضرت امام خميني(ره) در پنجم آذرماه سال 1358 فرمان تشكيل بسيج مستضعفين را صادر كردند و همگان را به تشكيل ارتش بيست ميليوني فرا خواندند. اين نهاد مردمي با داشتن نيروهاي با ايمان، فداكار و پرتلاش كه از متن جامعه برخاسته‏اند، در تمام صحنه‏هاي انقلاب اسلامي به ويژه در طول 8 سال دفاع مقدس ملت ايران، نقشي تعيين كننده داشته است. در طول هشت سال دفاع مقدس، بسيج آن‏چنان درخشيد كه دشمنان اعتراف كردند قدرتي كه در بسيج نهفته است، توان مقابله با ارتش‏هاي كلاسيك جهان را دارد. بسيج، وظيفه جذب، آموزش و سازمان‏دهي نيروهاي مردمي و اعزام آنها به جبهه‏هاي نبرد را برعهده داشت و توانست با سامان دادن به نيروهاي مؤمن و ارزشي، ارتشي مردمي را پي ريزي كند. بسيج، اكنون نيز در عرصه‏هاي اجتماعي، فرهنگي و نظامي ايران اسلامي، با همان شور و نشاط اوليه، حضوري فعال دارد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن