مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

روز بيمه


بيمه از لحاظ حقوقي به معناي قرارداري ميان بيمه گر (شركت بيمه) و بيمه گذار (بيمه شونده) است كه بيمه‏گر تعهد مي‏كند تا در قبال دريافت مبلغي به نام حق بيمه، در صورت وارد شدن خسارات احتمالي معين به بيمه‏گذار، مبلغ مشخصي را به وي بپردازد. اما از نظر اجتماعي، بيمه يك پديده اجتماعي است كه به وحدت معنوي افراد يك يا چند جامعه كمك شاياني مي‏كند. بنابراين هرگاه فردي دچار صدمه يا حادثه‏اي شود كه تحملش از عهده وي خارج باشد، اعضاي ديگر جامعه هر يك به اندازه سهم و توان، خود را در جبران زيان‏هاي وارد شده به آن فرد، سهيم مي‏سازند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن