مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انتشار فهرست خارج كنندگان ارز در بحبوحه انقلاب اسلامي (1357 ش)


در بحبوحه انقلاب و در حالي كه بسياري از ادارات در اعتصاب به سر مي‏بردند، كاركنان بانك مركزي، در پانزدهم آذرماه 57، صورت كساني كه طي دو ماه شهريور و مهر 1357 ارز از مملكت خارج كرده بودند، انتشار داد. در اين ليست نام 178 نفر از مقامات دولتي و مقاطعه كاران و بازرگانان سرشناس گنجانيده شده بود. جمع مبلغ حواله شده بالغ بر 13 ميليارد دلار ارز (350 ميليارد ريال) اعلام گرديد. اين افراد چون وضعيت انقلاب و امكان سقوط نظام شاهنشاهي را ديدند اقدام به خارج كردن اموال خود از كشور كردند. به دنبال انتشار اين فهرست، ليست‏هاي ديگري همچون دارايي بنياد پهلوي و دارايي‏هاي شاه نيز انتشار يافت. انتشار اين ليست‏ها در بين مردم و مبارزان تأثير زيادي داشت و در تخريب پايه‏هاي لرزان سلطنت بسيار مؤثر گرديد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن