مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

ابطال معاهدات تحميلي روسيه تزاري عليه ايران (1296ش)


در زمان صدارت وثوق الدوله، دولت جديد التأسيس بلشويكي روسيه كه مي‏خواست قواي خود را از نواحي شمالي ايران خارج سازد، با ارسال نامه‏اي براي دولت ايران اعلام داشت تمام معاهداتي كه دولت روسيه تزاري به ايران تحميل كرده بود از درجه اعتبار ساقط است. طبق مواد اين اعلاميه كه به امضاي تروتسكي، همكار لنين و از رهبران انقلاب بلشويكي روسيه، رسيده بود، عهدنامه‏اي كه روسيه تزاري و دولت استعماري انگليس در سال 1907 م براي تقسيم ايران بسته بودند، لغو شد و مبناي اعتبار ساير معاهداتي كه ميان ايران و روسيه وجود داشت، رضايت طرفين اعلام گرديد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن