مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انعقاد پيمان اتحاد سياسي نظامي بين روسيه و پروس (1813م)


در 28 فوريه 1813م پيمان اتحاد سياسي، نظامي ميان دو كشور مقتدر اروپا در قرن نوزدهم يعني امپراتوري روسيه و پادشاهي پروس به امضا رسيد. هدف اصلي فرمان‏روايان اين دو كشور از اين اتحاد، مقابله با قدرت‏طلبي‏هاي ناپلئون بُناپارت، امپراتور فرانسه بود كه سپاهيان روس و پروس را شكست داده بود. با الحاق كشورهاي انگليس، اتريش و سوئد به اين پيمان، اتحاديه هفتم دول اروپايي عليه ناپلئون بُناپارت ايجاد شد كه سرانجام وي را شكست داد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن