مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

پيام امام خميني به مناسبت روي كار آمدن دولت بختيار (1357 ش)


حضرت امام خميني(ره) پس از روي كار آمدن دولت بختيار طي پيامي به ملت ايران فرمودند: "من به عموم ملت دلير ايران اعلام مي‏كنم كه رژيم سلطنتي، غيرقانوني و مجلسين، غيرملي و غيرقانوني و حكومت غاصب، غيرقانوني و ياغي است. اينك چند مطلب را لازم مي‏دانم تذكر دهم: كارمندان وزارتخانه‏ها، وُزراي فاسد غيرقانوني را نپذيرند و از آنان اطاعت نكنند و در صورت قدرت، به وزارتخانه‏ها راه ندهند. ملت از دادن ماليات مطلقاً و از دادن پول آب و برق و تلفن خودداري كنند و از آن چه اعانت به دولت است احتراز كنند. در اجراي دستور رهبري نهضت اسلامي، حضرت امام‏خميني(ره)، بعضي از وزارتخانه‏ها، وزراي جديد را به وزارتخانه راه ندادند و تظاهرات‏ها نيز ادامه يافت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن