مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تصويب قطعنامه استقلال بحرين در شوراي امنيت سازمان ملل متحد (1970م)


كشور اميرنشين بحرين با 694 كيلومتر مربع وسعت در جنوب غربي آسيا، به صورت جزايري در جنوب خليج فارس واقع شده و فاصله كمي تا سواحل قطر و عربستان سعودي دارد. سرزمين بحرين چندين بار بين دولت‏هاي بزرگ دست به دست شده و تحت نظر حكومت‏هاي ساسانيان، پرتغال، صفويان و نيز امراي محلي بود. در سال 1820م حاكم وقت بحرين پيماني با دولت انگليس منعقد كرد كه سرانجام در 1914، بحرين به كلي تحت الحمايه انگلستان گرديد. از آن زمان دولت (شاهنشاهي) ايران همواره بر حاكميت انگلستان بر بحرين اعتراض داشته و آن را جزء لاينفك خاك ايران مي‏شمرده است. سرانجام ايران در سال 1971 مراجعه به آراي عمومي با نظارت سازمان ملل را پذيرفت و در نتيجه رأي‏گيري، بحرين به استقلال دست يافت و به عضويت سازمان ملل رسيد. (ر.ك: 16 دسامبر)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن