مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز جنگ بين قواي روس و عثماني در آذربايجان ايران در جريان جنگ جهاني اول (1293ش)


با آغاز جنگ جهاني اول و علي‏رغم اعلام بي طرفي ايران در اين جنگ، سپاه عثماني در اوايل دي ماه 1293 ش به آذربايجان ايران يورش برد و آن را به تصرف خود درآورد. پس از تجاوز عثماني، دولت روسيه نيز قواي خود را وارد ايران نمود و بر سر تصرف شهرهاي ايران، نبرد سختي بين دو طرف در خاك ايران صورت گرفت. اين جنگ با شكست عثماني در هشتم دي 1293 به پايان رسيد و تا چند سال، سپاه روسيه در شمال و غرب ايران به انواع جنايت و غارتگري ادامه مي‏داد. در اين زمان، دولت ايران نهايت ضعف خود را مي‏گذراند و كمترين مقاومتي در برابر متجاوزان كه شمال و جنوب كشور را به اشغال خود در آورده بودند، از خود نشان نمي‏داد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن