مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز نخست وزيري "اميرعباس هويدا" مهره مطيع دستگاه طاغوتي شاه (1343 ش)


پس از اعدام انقلابي حسنعلي منصور نخست‏وزير رژيم پهلوي توسط محمد بخارايي از اعضاي هيئت مؤتلفه اسلامي، دست‏اندركاران دستگاه طاغوت، تا چند روز حال وي را رضايت بخش اعلام مي‏كردند. ولي در اين روز، اين تلاش ناكام ماند و مرگ نخست‏وزير سرسپرده را اعلام نمودند. پس از منصور، اميرعباس هويدا كه در كابينه منصور، وزير دارايي بود، مأمور تشكيل كابينه گرديد. هويدا تا سال 1356، در حدود 13 سال در اين پست باقي ماند. دوران صدارت طولاني هويدا كه با طول وزارت بيست‏وپنج نخست‏وزير برابر بود، دوران آرامش و ثبات سلطنت محمدرضا پهلوي به شمار مي‏رود. كابينه هويدا، مطلوب شاه بود و همه چيز و همه كس، بر وفق و نيت شاه در سنگر خود جاي گرفته بودند. هويدا پس از اتمام دوران صدارت، به مشاغلي ديگر گمارده شد تا اين كه در آبان 1357 در اقدامي عوام‏فريبانه توسط دولت نظامي ازهاري بازداشت شد. اما اين بازداشت با پيروزي انقلاب اسلامي همزمان شد و سرانجام چند روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به حكم دادگاه انقلاب، تيرباران شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن