مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تهاجم گروهك ضدانقلاب مسلحِ "اتحاديه كمونيست‏ها" به شهر هزارسنگر "آمل" (1360ش)


ضد انقلابيون مسلح در قالب اتحاديه كمونيست‏ها با جمع‏آوري تمام امكانات و نيروهاي خود، در شب ششم بهمن 1360، به شهر هزارسنگر "آمل" حمله آورده تا به تصور خويش آن را مركز حمله‏هاي بعدي در خطه شمال ايران قرار بدهند. ولي نيروهاي رزمنده و مردم انقلابي اين شهر، در اندك زماني تهاجم ضد انقلاب را دفع نمودند. گرچه تعدادي از اهالي اين شهر در اين هجوم وحشيانه ضدانقلابيون به شهادت رسيدند ولي تعداد بسياري از مهاجمان به هلاكت رسيده، تعدادي اسير شده و مابقي در جنگل‏هاي اطراف پراكنده گشتند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن