مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

كنفرانس تاريخي سازمان وحدت كشورهاي افريقايي در آديس آبابا (1963م)


بيشتر دولت‏هاي قاره افريقا، در دهه 1960 تا 1970م به استقلال رسيدند و تقريباً تا قبل از اين تاريخ، بين ملت‏هاي افريقايى، رابطه بين‏المللي وجود نداشت. با اين حال دولت‏هاي مستقل افريقايى، حتي پيش از 1960م براي برقراري همكاري بين خود، اقداماتي كرده بودند كه ثمره آنها تشكيل چند سازمان منطقه‏اي بود. در اين ميان و به منظور تشكيل سازماني منطقه‏اي در قاره افريقا، كنفرانس تاريخي سازمان وحدت افريقا در بيستم مه 1963م در آديس‏آبابا پايتخت اتيوپي آغاز شد و مقدمات تشكيل اين سازمان در 25 مه آن سال، فراهم آمد. اين سازمان با هدف توسعه همكاري‏هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين كشورهاي افريقايي به وجود آمد و اقداماتي در جهت مبارزه با بقاياي استعمار در افريقا و ميانجي‏گري در حل اختلافات كشورهاي عضو به عمل آوَرد. (ر.ك: 25 مه)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن