مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انتقال يهوديان اتيوپي به سرزمين‏هاي اشغالي توسط رژيم صهيونيستي (1991م)


رژيم صهيونيستي در عمليات سليمان براي دومين بار، با ايجاد يك پل هوايى، 14400 يهودي اتيوپيايى ديگر را به فلسطين اشغالي منتقل كرد. در سال 1984م نيز اين رژيم در اقدامي مشابه با عنوان عمليات موسي، هزاران تن از يهوديان اتيوپي را كه فلاشه ناميده مي‏شوند به سرزمين‏هاي اشغالي منتقل كرده بود. يهوديان اتيوپي كه بر اثر مهاجرت و ازدياد نسل، تعداد آن‏ها در فلسطين اشغالي رو به افزايش بود، به دليل وعده‏هاي سران تل آويو مبني بر بهبود وضعيت اقتصادي‏شان، به اين سرزمين رفتند. اما يهوديان اتيوپيايي با تبعيض فراوان اقتصادي و اجتماعي در فلسطين اشغالي روبرو شدند و به همين دليل در تجمعات و اعتراضات متعدد، خواهان بازگشت به سرزمين اصلي خود شده‏اند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن