مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

سركوب قيام استقلال طلبان اسكاتلندي توسط نيروهاي انگليس (1708م)


انگلستان از ديرباز همواره در صدد الحاق منطقه اسكاتلند در شمال اين كشور، به سرزمين اصلي خود بود تا اينكه اين امر در اوايل قرن هفدهم تحقق يافت. اما قيام‏هاي متعدد اسكاتلندي‏ها عليه سلطه انگليس حاكي از نارضايتي آن‏ها از چنين وضعيتي بود. با اين حال، پارلمان‏هاي دو كشور در سال 1707م در يك‏ديگر ادغام شدند. اين تصميم خشم اسكاتلندي‏ها را برانگيخت و موجب قيام ديگري شد كه در روز پانزدهم ژوئن 1708م سركوب گرديد. با اين حال، در پي گسترش اعتراض‏ها، لندن مجبور شد با تأسيس يك پارلمان محلي در اسكاتلند موافقت كند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن