مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

كشف سرزمين پاناما در امريكاي مركزي (1501م)


در 19 ژوئن 1501م، سرزمين پاناما در مركز قاره امريكا، توسط باستيداس، دريانورد و كاشف اسپانيايى كشف شد و به دنبال آن، ديگر كاشفان نيز براي شناسايى اين منطقه، به آن سرزمين اعزام گرديدند. سرزمين پاناما به سرعت ارزش استراتژيكي مهمي پيدا كرد و به مركز تجاري عمده‏اي تبديل شد. پاناما كه از ديرباز، تمدن كهن چيبچا را در خود داشت، تا سال 1717م بخشي از نايب السلطنه پرو بود و در آن سال، تحت نظارت اداري نايب السلطنه گرانادا كه آن هم از مستعمرات اسپانيا بود، قرار گرفت. پس از آنكه كلمبيا در سال 1821م از اسپانيا استقلال يافت، پاناما نيز به آن ملحق شد و ده سال بعد، در سال 1831م به خودمختاري رسيد. (ر.ك: 3 نوامبر)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن