مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز قيموميت انگلستان بر كشور اسلامي فلسطين (1921م)


با پايان جنگ جهاني اول در سال 1918م و فروپاشي امپراتوري عثماني، بر طبق معاهده سايكس - پيكو، متصرفات اين امپراتوري بين فرانسه و انگليس تقسيم شد و سرزمين فلسطين نيز تحت قيموميت انگلستان قرار گرفت. بدين ترتيب از 25 ژوئيه 1925م و با آغاز قيموميت فلسطين دولت‏مردان انگلستان نسبت به تشكيل دولت صهيونيستي در اين منطقه اظهار تمايل كرده و پس از مدتي زمينه انتقال گسترده يهوديان را از نقاط مختلف جهان به سرزمين فلسطين آغاز نمودند. اين وضعيت تا اندك زماني پس از جنگ جهاني دوم، ادامه داشت و بالاخره به اعلام موجوديت رژيم غاصب صهيونيستي در 14 ماه مه 1948 انجاميد. (ر.ك: 13 مه)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن