مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انتخاب اولين گروه از فقهاي شوراي نگهبان توسط حضرت امام خميني(ره) (1358ش)


وظيفه اصلي شوراي نگهبان، بررسي عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسي است. اعضاي اين شورا مركب از دو گروه شش نفري از فقها و حقوقدانان مي‏باشد. فقها را رهبر انقلاب تعيين مي‏كند و حقوقدان‏ها توسط رييس قوه قضاييه به مجلس معرفي و سپس با آراي نمايندگان، انتخاب مي‏شوند. همچنين بر اساس قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مختلف همچون انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و هرگونه همه‏پرسي بر عهده شوراي نگهبان است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن