مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

برگزاري دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا (1381 ش)


دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز نهم اسفند ماه 1381 برگزار شد. در اين دوره از انتخابات شوراها، در حدود 220 هزار نفر از ايرانيان سراسر كشور براي حضور در عرصه دومين دوره شوراها اعلام آمادگي كرده بودند. با برگزاري اين دوره از انتخابات شوراها، 905 شورا در شهرها، 34 هزار و 205 شوراي روستايي و 17 شورا در شهرك‏هاي جمهوري اسلامي ايران استقرار يافت. اين در حالي است كه در دروه اول، فقط 742 شهر داراي شوراي شهر بودند. آمارهاي موجود از دو دوره اول و دوم انتخابات شوراهاي اسلامي كشور حاكي از رشد 20 درصدي تعداد داوطلبان زن در اين انتخابات به نسبت دور اول در سال 1377 است. اين در حالي است كه بيش از 41 درصد از كل داوطلبان انتخابات شوراها را جوانان سنين 25 تا 35 ساله تشكيل مي‏دهند. جمع كل شركت كنندگان در اين دوره بيش از بيست ميليون نفر و در حدود 51 درصد كل واجدين شرايط اخذ راي بود كه به انتخاب 180 هزار نفر براي عضويت در 35 هزار شوراي شهر و روستا انجاميد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن