مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

توقيف جرايد به دستور رضاخان ميرپنج (1300 ش)


يك سال پس از كودتاي سوم اسفند 1299 ش، در ابلاغيه وزارت جنگ، رضاخان خود را به صراحت، مسبب اصلي كودتا معرفي كرد. در پي آن، جرايد آزادي خواه، به شدت به سردار سپه و حكومت نظامي اعتراض كردند. بارديگر در هفدهم اسفند، اعلاميه شديدي از سوي وزارت جنگ صادر شد كه مديران جرايد را به توقيف و تنبيه تهديد مي‏نمود. اين عوامل، مديران جرايد را به واكنش و اعتراض واداشت. در روز هجدهم اسفند، يكي از روزنامه‏ها، در مقاله بسيار اعتراض‏آميزي، به سردار سپه تاخت و اقدامات او را به شدت به باد انتقاد گرفت. به محض انتشار روزنامه، چند قزاق مامور توقيف مدير آن روزنامه شدند كه او به محض اطلاع، به سفارت روس پناه برد. برخي ديگر از مديران جرايد نيز از بيم حكومت نظامي به حرم حضرت عبدالعظيم رفتند اما هنگامي كه امنيت خود را در خطر ديدند به سفارت روس پناهنده شدند. سرانجام كوشش تحصن كنندگان و سفير روسيه، سردار سپه را به پذيرش لغو حكومت نظامي وادار كرد، هرچند كه وي به اين تعهد خود عمل نكرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن