مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

ارتحال فقيه و عالم ديني، آيت‏اللَّه "ميرزا هدايت اللَّه وحيد گلپايگاني" (1352ش)


آيت‏اللَّه ميرزا هدايت اللَّه فرزند ملامحمد جواد وحيد گلپايگاني در سال 1269ش (1308ق) در قريه گوگد گلپايگان به دنيا آمد. وي مقدمات و سطوح را در زادگاهش نزد پدر فرا گرفت. آن گاه راهي اراك شد و از محضر آيت‏اللَّه شيخ عبدالكريم حائري يزدي و ديگر استادان بهره برد. آيت‏اللَّه وحيد گلپايگاني همزمان با ورود آيت‏اللَّه حائري يزدي به قم و تاسيس حوزه علميه، به همراه استاد راهي اين شهر شد و به مدت ده سال ديگر، از مباحث فقه و اصول ايشان بهره‏مند گرديد. او به هنگام تبعيد جمعي از علماي نجف به ايران نيز، مقداري از دروس خارج را نزد آيت‏اللَّه سيدابوالحسن اصفهاني آموخت. پس از درگذشت پدر، آيت‏اللَّه وحيد گلپايگاني به امر و تشويق آيت‏اللَّه حائري راهي گلپايگان شد و پس از تاسيس حوزه علميه گلپايگان، خود به تدريس در آنجا همت گماشت. ايشان پس از سالياني، همزمان با ورود آيت‏اللَّه بروجردي، به قم در سال 1323ش، رهسپار آنجا شد و در حلقه درس ايشان حاضر گشت. آنگاه به تهران رفت و تا پايان عمر به مدت نزديك به سي سال به انجام وظايف ديني و تدريس در مدرسه عالي سپهسالار پرداخت. آيت‏اللَّه وحيد بهبهاني سرانجام در بيست و دوم اسفند 1352ش برابر با هفدهم صفر 1394ق در تهران درگذشت و در قبرستان شيخان در قم مدفون گرديد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن