مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

درگذشت "علي بن عيسي رُماني" از علماي معتزله(382 ق)


ابوالحسن علي‏بن عيسي‏بن علي رماني، فقيه، اديب، نحوي، معتزلي، در اصل از سامراء و متولد بغداد، نزد ابن اخشيد، زجاج، ابوبكربن دريد و ابوبكر بن سراج تلمّذ نمود. ابوالقاسم تنوخي و ابومحمد جوهري از شاگردان وي به حساب مي‏آيند. حدود صد تأليف براي او شمرده‏اند. مي‏توان وي را در رديف ابوسعيد سيرافي و ابوعلي فارسي دانست. از آثار اوست: اكوان المعلوم و المجهول، شرح سيبويه، الاشتقاق الصغير.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن