مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلي شاه و آغاز دوره‏ي استبداد صغير(1326 ق)


محمد علي شاه از آغاز، مصمم به برانداختن مشروطيت بود. وي سوء قصد عليه خود را بهانه‏اي براي حمله به آزادي‏خواهان قرار داد و به دستور او، نيروهاي دولتي به سوي مجلس روان شده و راه‏هايى كه به مجلس منتهي مي‏شد، بستند. آزادي‏خواهان در سنگرهاي خود آماده‏باش بودند. چون خبر به آيت‏اللَّه بهبهاني و طباطبايى رسيد، به سرعت خود را به مجلس رسانيدند تا شايد از وقوع حادثه جلوگيري كنند. ناگهان كُلُنل لياخوف روسي، فرمانده قشون محمدعلي شاه، فرمان داد توپ‏ها از هر سو به سمت مجلس به شليك بپردازند. جنگ سختي در گرفت و عده‏ي زيادي كشته شدند. پس از آن، شاه، دستور تبعيد آيت اللَّه بهبهاني و حصرِ آيت اللَّه طباطبايي و نيز قتل عده‏اي از آزادي خواهان را صادر كرد. بدين ترتيب، مشروطه‏ي اول ايران پس از دو سال از ميان رفت و دوره‏ي استبداد صغير آغاز گشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن