مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

درگذشت "مؤيدالدين محمد ابن علقمي" وزير مستعصم باللَّه(656 ق)


مؤيدالدين محمد بن احمد بن علقمي بغدادي، وزير شيعي مذهب و روشن ضمير مستعصم باللَّه، آخرين خليفه‏ي عباسي، عالم و فاضل و آگاه در امور سياسي و داراي كفايت و فطانت و حسن تدبير بود. وي به اهل تقوي و علم ارج نهاد و احترام مي‏كرد. ابن علقمي پس از حمله‏ي مغول و تسخير بغداد وانقراض سلسله‏ي عباسي در حفظ ميراث اسلامي تلاش نمود ودر همان سال درگذشت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن