مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تصرف سبزوار توسط "عبدالرزاق" فرمانده‏ي نهضت سربداران(738 ق)


گروه سربداران، امين الدين عبدالرزاق را در تاريخ 12 شعبان سال 737 به سرداري خود انتخاب كردند. آنها به دليل كمي تعداد و ضعف قدرت، قيام خود را به شكل دستبرد به قافله‏ها شروع كردند. پس از به دست آوردن اموال و اسباب لازم ،عبدالرزاق بر خواجه علاءالدين محمد، وزير خراسان غلبه كرده و پس از كشتن وي شهر سبزوار را به تصرف خود درآورد. از آن پس، شهر سبزوار را كه از روزگار قديم، مردم آن به تشيع اشتهار داشتند مركز خود ساختند و با درويشان و مرداني كه به دوستي آل علي مشهور بودند، رابطه برقرار كردند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن