مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انتشار نخستين شماره از روزنامه‏ي (مجلس)(1324 ق)


روزنامه‏ي مجلس، توسط يكي از مشروطه خواهان به نام ميرزا محمدصادق طباطبايى تاسيس شد. او فرزند يكي از رهبران صدر مشروطيت به نام آيت اللَّه سيد محمد طباطبايى بود. شايان ذكر است كه در پي اعلام مشروطيت و آزادي مطبوعات، تعداد روزنامه‏هاي ايران رو به افزايش نهاد وده‏ها روزنامه در شهرهاي مختلف ايران منتشر شد. اما نخستين روزنامه‏ي عهد مشروطه كه بعد از گشايش مجلس شوراي ملي در ايران به چاپ رسيد، روزنامه‏ي مجلس بود كه به درج اخبار و وقايع مجلس شوراي ملي مي‏پرداخت.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن