مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

درگذشت "ابوداوود سجستانير از مشاهير خراسان(272 ق)


اصل ابوداود سجستاني از سيستان و مولد او به سال 202 ق بود. وي صاحب كتاب سنن است كه بر احمد بن حنبل عرضه كرد و وي را پسند افتاد و تحسين كرد. ابوداوود در سال 272 ق در بصره درگذشت و عبداللَّه ابن‏عبدالواحد هاشمي بر وي نماز خواند. علاوه بر "سنن"، دو كتاب، يكي به نام ناسخ القرآن و منسوخه و ديگري را به قولي دلائل النبوة به نام او آورده‏اند، هم‏چنين ابن‏نديم كتاب اختلاف المصاحف را از او دانسته و در قاهره كتابي به نام مراسل منسوب به او به طبع رسيده است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن