مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

دستگيري گسترده اعضاي خانواده "آيت‏اللَّه حكيم" توسط رژيم بعث عراق (1362 ش)


در راستاي سركوب هرگونه مقاومت عليه نظام ديكتاتوري بغداد، رژيم بعث عراق، 90 تن از اعضاي خاندان آيت‏اللَّه سيدمحسن حكيم را دستگير و چند روز بعد 6 تن از آنها را اعدام كرد. مدتي پس از آن نيز، 10 تن ديگر از اعضاي اين خانواده، اعدام شدند. آيت‏اللَّه العظمي حكيم از مراجع بزرگ تقليد در عراق بود كه در سال 1348 ش وفات يافت. فرزندان و بسياري ديگر از اعضاي خانواده وي اهل علم و دانش هستند. به همين دليل، رژيم عراق كه از نفوذ خاندان حكيم در ميان مردم اين كشور بيمناك بود، در راه مبارزه با دين، روحانيت و حوزه‏هاي علمي ديني، تعداد زيادي از اعضاي اين خانواده را از بين برد يا زنداني كرد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن