مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

صدور پيام "امام خميني"(ره) مبني بر تشكر از اعتصاب شركت نفت در اعتراض به رژيم پهلوي (1357ش)


پس از گسترده شدن اعتصاب كاركنان شركت نفت ايران و قطع صدور نفت، حضرت امام خميني(ره) در ششم دي ماه 1357، طي پيامي از پاريس، ضمن محكوم كردن اعمال وحشيانه دولت نظامي و غيرقانوني ازهاري در كشتار مردم، از اين اعتصاب پشتيباني كرد و از شركت كنندگان در آن تشكر نمودند. ايشان همچنين در اين پيام، مردم را به حمايت از كاركنان شركت نفت فراخوانده و سفارش كردند كه بايد جلوي صدور نفت به دولت غاصب اسراييل گرفته شود. در پي صدور اين پيام، كاركنان شركت نفت نيز از اين روز كليه صادرات نفتي كشور به خارج را قطع كرده و به مقدار مصارف داخلي، نفت و سوخت عرضه كردند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن