مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

رأي مثبت مردم "تيمور شرقي" براي استقلال از اندونزي (1999م)


جزيره تيمور شرقي به همراه ساير جزاير اندونزي در سال 1511م به اشغال پرتغال درآمد. اما پس از آن كه در اواسط قرن نوزدهم، هُلند بر اندونزي مسلط شد، پرتغال به اشغال تيمور شرقي ادامه داد تا آن كه در اين سال، ارتش اندونزي، جاي‏گزين نيروهاي پرتغالي شد و اين منطقه به حاكميت اندونزي درآمد. در پي سقوط ژنرال سوهارتو در سال 1998 و بحران سياسي در اندونزي، جنبش استقلال‏طلبي در تيمورشرقي شدت يافت و با حمايت سازمان ملل و دولت‏هاي غربي، اين سرزمين طي يك همه پرسي به استقلال راي دادند. در اين همه‏پرسي كه در 30 اوت 1999 و با توصيه و نظارت سازمان ملل برگزار گرديد، بيش از 78 درصد مردم تيمور شرقي به جدايي از اندونزي و استقلال، رأي دادند. اين مسئله، 3 سال بعد عملي شد. (ر.ك: 20 ماه مه)

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن