مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

درگذشت عالم برجسته "ميرزا ابوالقاسم اردوبادي" (1333 ق)


ميرزا ابوالقاسم مجتهد اردوبادي در جمادي الثاني 1274 قمري در اردوباد آذربايجان به دنيا آمد. در هفده سالگي جهت تحصيل علوم ديني وارد حوزه‏ي علميه‏ي تبريز گرديد و پس از چندي عازم نجف شد. در نجف از ميرزاي بزرگ اجازه‏ي اجتهاد گرفت. پس از وفات آقايان فاضل شرابياني و ميرزا حسن مامقاني به موطن خود برگشت و مرجعيت اهالي آذربايجان و قفقاز را عهده‏دار گرديد. از مجتهد اردوبادي، شصت عنوان كتاب و رساله درفقه و اصول به جاي مانده است.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن