مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

فتح "بيت‏المقدّس" توسط مسلمانان در زمان خليفه دوم (636م)


در جريان گسترش متصرفات اسلامي، اولين نبرد مسلمانان با رومي‏ها در شمال درياي سرخ روي داد. در دوران حكومت خليفه دوم، سپاه مسلمانان، روميان را شكست داد و جنوب فلسطين و بيت‏المقدس در 17 مارس سال 636م به تصرف لشگريان اسلام درآمد. پس از اين شكست، امپراتور روم سپاه عظيمي به سرزمين فلسطين فرستاد اما در نبردي كه در فلسطين به وقوع پيوست، رومي‏ها بار ديگر به سختي از لشكر اسلام شكست خوردند و در پايانِ نبرد، فرمانده سپاه روم كشته شد و دمشق به تصرف مسلمانان درآمد. از آن پس مسلمانان در فلسطين و شام مستقر شدند و در دوران حكومت بني عباس، تابع مركز خلافت در بغداد بودند. اما در دوران خلافت فاطميون در مصر، فلسطين، بخشي از قلمرو فاطمي‏ها شد. از 1097م مسيحيان، جنگ‏هاي صليبي را براي تصرف بيت المقدس آغاز كردند و پس از چندين بار رد و بدل شدن اين شهر بين طرفين، سرانجام در 1250م، بيت‏المقدس توسط صلاح‏الدين ايوبي سردار مسلمان آزاد شد و از آن پس در دست مسلمانان باقي ماند.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن