مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

سرنگوني "مانوئل نوريگا" در پاناما پس از مداخله نظامي امريكا (1990م)


پس از مرگ عمر توريخوس رهبر نظامي پاناما در سال 1981 و چند سال آشفتگي سياسي، سرانجام قدرت به دست يك ژنرال ديگر به نام مانوئل نوريگا افتاد. وي پيش از آن درصدد اعمال سلطه مستقيم بر كانال پاناما و خارج ساختن آن از دست نيروهاي امريكايى بود. وي هم‏چنين به علت عدم تمكين از سياست امريكا و نيز ايجاد روابط نزديكي كه با دو رژيم مخالف امريكا در منطقه يعني كوبا و نيكاراگوئه برقرار كرده بود در سال 1988 از طرف دولت امريكا متهم به مباشرت و شركت در قاچاق مواد مخدر به امريكا شد و يك دادگاه امريكايى، حكم تعقيب و بازداشت او را صادر نمود. پس از اين اتهام، نوريگا از طرف رئيس جمهور پاناما از فرماندهي گارد ملي كشور بركنار گرديد، اما نوريگا طي كودتايى قدرت را در دست گرفت و از آن‏پس جنگ تبليغاتي شديدي عليه نوريگا ايجاد شد. امريكا براي وادار ساختن نوريگا به استعفا، پاناما را تحت فشار اقتصادي قرار داد ولي او حاضر به عقب نشيني نشد تا اينكه نيروهاي نظامي امريكا در نيمه دوم سال 1989، پاناما را مورد حمله قرار دادند. اين جنگ نابرابر با مقاومت دليرانه ارتش كوچك و مردم غيرتمند پاناما، دو هفته به طول انجاميد و پس از بمباران وسيع مناطق غيرنظامي اين كشور، نوريگا به سفارت واتيكان پناهنده شد. اما سفارت واتيكان يك هفته بعد در سوم ژانويه 1990 نوريگا را تحويل نيروهاي امريكايي داد و وي نيز پس از محاكمه به حبس ابد محكوم شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن