مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

چاپ نخستين اسكناس اروپا در سوئد (1691م)


واژه اسكناس در اصل از زبان لاتين گرفته شده است. شكل اوليه آن، اسيگنو به معناي حواله امضا مي‏باشد. مبدا پيدايش اسكناس را كشور چين مي‏دانند. البته شكل اسكناس در روزگاران قديم با آن‏چه امروز مي‏شناسيم تفاوت اساسي بسياري داشته است. شكل و طرح و اندازه آن بسيار ساده و ابتدايى بوده است. پژوهش‏هاي تاريخي نشان مي‏دهد كه ساير كشورهاي جهان در انتشار اسكناس از چيني‏ها تأسّي نموده و اسكناس را جانشين پول‏هاي مسكوك نموده‏اند. از اين‏رو در پنجم ژانويه 1691 م اولين اسكناس اروپا توسط مردي به نام يوهان پالِمتروك براي بانك استكهلم در سوئد چاپ شده و به معرض انتشار گذاشته شد. تا قبل از اينكه اسكناس در سوئد و سپس در سراسر اروپا چاپ و منتشر شود، مبادلات نقدي به وسيله سكه‏هاي چهارگوش و بزرگ انجام مي‏شد. در حال حاضر پول كاغذي يا اسكناس در عرصه مبادلات بين‏المللي و اقتصاد جهاني و سيستم پولي دنيا نقش اساسي ايفا مي‏كند و به اعتبار مؤسسه انتشار دهنده كه اغلب دولت يا بانك مركزي يك كشور مي‏باشد، گردش مي‏كند و به همين جهت داراي ماهيت اعتباري است

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن