مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

امضاي عهدنامه "داردانل" بين امپراتوري عثماني و دولت انگلستان (1809م)


به موجب عهدنامه داردانل كه در پنجم ژانويه 1809م بين دولت‏هاي عثماني و انگلستان امضا شد، انگليس متعهد گرديد تمامي سرزمين‏هاي دولت عثماني از جمله مصر را تخليه كند و به اشغال اين سرزمين‏ها خاتمه دهد. در مقابل، دولت عثماني متعهد شد حقوق كنسولي انگليس را در قلمرو عثماني به رسميّت بشناسد. هدف از امضاي اين معاهده از سوي انگليس، حفظ امنيت ناوگان مديترانه‏اي اين كشور در برابر تهاجم احتمالي نيروي دريايي روسيه تزاري از طريق درياي سياه بود؛ زيرا، طبق اين پيمان، دولت عثماني موافقت كرد در زمان صلح به هيچ كشتي جنگي اجازه عبور از تنگه بُسفُر و داردانل را ندهد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن