مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

غسل تعميد "حضرت عيسي(ع)"


تعميد يكي از "هفت آيين مقدس" است كه كليساها و مسيحيان آن را برگزار مي‏كنند. اين عمل از قواعد مقدس ديني بود كه قبل از حضرت مسيح(ع) رواج داشت و توسط حضرت عيسي(ع) جزء فرايض قرار داده شد. تعميد عبارت است از يك نوع شستشوي خاص كه بر حسب نوشته قاموس كتاب مقدس، از وظايف كليساست كه بايد در مورد پيروان خود انجام دهد؛ ولي، چگونگي اين عمل از نظر كاتوليك‏ها و پروتستان‏ها متفاوت است. پروتستان‏ها، آن را وسيله توفيق و سبب وقف در راه خدمت به خدا مي‏دانند، اما كاتوليك‏ها معتقدند كه اين شستشو، گناه موروثي را از انسان پاك مي‏كند و شيطان را از وي دور مي‏سازد و اگر طفلي بدون تعميد از دنيا برود روح شيطان در وجود او باقي مي‏ماند. تعميد براي اموات نيز مسئله‏اي است كه به اعتقاد برخي مسيحيان انجام مي‏شود و گاهي فردي زنده به جاي مرده‏اي تعميد داده نشده، تعميد داده مي‏شود.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن