مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

انتشار نخستين روزنامه چاپي جهان در ايتاليا (1653م)


اولين روزنامه خبري جهان به نام گازتا در دهم ژانويه سال 1653م در شهر ونيز ايتاليا چاپ و منتشر شد. از آن جا كه بهاي هر نسخه از اين روزنامه برابر با يك "گازتا" يعني واحد پول ونيز بود، اين روزنامه نيز به همين اسم موسوم شد. اين نام بعدها در ساير كشورهايي كه روزنامه در آنها منتشر شد، متداول گرديد و لغت گازتا، با واژه روزنامه مترادف شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن