مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تقاضاي صلح فرانسه پس از شكست از آلمان (1871م)


ر جريان جنگ‏هاي پروس و فرانسه در سال 1870م، پاريس محاصره شد و مح محاصره شهر بيش از چهار ماه به طول انجاميد. مجلس ملي فرانسه كه به شهر "بُردو" نقل مكان كرده بود ناپلئون سوم را كه به اسارت گرفته شده بود از امپراتوري خلع و تي‏ير را بعنوان اولين رئيس جمهور، جمهوري سوم فرانسه برگزيد. پس از آن، در 23 ژانويه 1871م فرانسه از پروس تقاضاي صلح نمود كه و پرداختِ 5 ميليارد فرانك غرامت به پروس را تعهد كرد. در نتيجه اين جنگ‏ها قسمت زيادي از فرانسه به تصرف آلمان درآمد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن