مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

تأسيس كمپاني هند شرقي توسط استعمار انگلستان در شبه‏قاره هند (1599م)


پس از آن‏كه سال‏ها از استعمار مناطق شرق آسيا توسط هلندي‏ها مي‏گذشت و آنان انحصار تجارت ادويه اروپا را به خاطر روابط خويش با اندونزي در دست داشتند، دولت استعماري بريتانيا تصميم گرفت با تأسيس شركتي، خود به تجارت در آسيا بپردازد. از اين رو اولين كمپاني هند شرقي انگليس در سرزمين هندوستان به دستور اليزابت اول، ملكه وقت انگليس در آخرين روز ژانويه 1599م تأسيس شد. اين كمپاني پايه‏هاي سلطه استعماري بريتانيا بر مناطق زرخيز جنوب آسيا را تحكيم كرد و از آن پس، كليه عمليات استعماري و روابط سلطه‏گرانه انگليس با ملل جنوب آسيا، از طريق كمپاني هند شرقي انجام مي‏شد. پس از انگليس، كشورهايى چون هلند، پرتغال و فرانسه نيز با اهداف استعماري، راهي شبه قاره هند شدند. نفوذ و سلطه عميق انگليس بر هند، پس از گذشت سه قرن از تأسيس اين كمپاني، موجب شد تا هند بخشي از انگلستان اعلام شود و ملكه ويكتوريا به عنوان امپراتوريس هند و انگليس، تاج‏گذاري نمايد. اين دوران، دوران غارت مردم هند توسط انگلستان محسوب مي‏شود كه در پوشش روابط اقتصادي و تجارت و بازرگاني، زمينه‏ساز نفوذ سياسي در اين سرزمين گرديد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن