مرکز مطالعات ايران و بالکان
کمک به مرکز
Date History

آغاز قيام بزرگ مردم چين عليه خاندان سلطنتي اين كشور (1850م)


قيام بزرگ مردم چين با نام شورش تاي‏پينگ‏ها يا اراده خلق‏ها، حاصل اوضاع نابسامان روستائيان و فقر شديد حاكم بر اجتماع بود كه در اثر استعمار خارجي و حكومت خاندان بي‏كفايت "منچو" به اوج خود رسيده بود. اين قيام تحت عنوان فرمان الهي، به منظور سرنگوني خاندان منچو آغاز شد. خواسته‏هاي اصلي مردم چين در اين قيام كه در 31 ژانويه 1850م شروع شد، تقسيم عادلانه زمين، برابري زن و مرد و برقراري اصول برادري بود. اين قيام 14سال طول كشيد و قسمت اعظم بخش جنوبي چين را دربرگرفت. قيام اراده خلق‏ها سرانجام با به جاي گذاشتن تعداد فراواني كشته، با مداخله انگليس و فرانسه و حمايت آنان از فئودال‏هاي چين و خاندان‏منچو سركوب شد.

تمامی حقوق متعلق به مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی می باشد. طراحی توسط پورتال ایمن